ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

จ้างก่อสร้างพัฒนาพื้นที่สวนสองแสน ถนนภายใน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

จ้างก่อสร้างระบบชลประทานสำหรับพื้นที่แปลงวิจัยขนาด 5 ไร่ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 ระบบ 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

จ้างบริษัททัวร์เพื่อนำคณะผู้บริหารและนิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการ Makelearn & TIIM 2018 และทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศอิตาลี ระหว่างวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม - วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ซื้อชุดตรวจวัดสำหรับแปลงตรวจวัดโครงสร้างถนนลาดยาง จำนวน 7 รายการ 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 31 มกราคม 2561

จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 เฟสที่ 1 จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 31 มกราคม 2561

ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับหาเส้นประสาทและเส้นเลือด จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา Laser Measurement System GPL- 3D/W จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 18 มกราคม 2561

จ้างปรับปรุงห้อวฝึกซ้อมกีฬาลีลาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 1 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 17 มกราคม 2561

ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 20 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 15 มกราคม 2561

ซื้อเครื่องสกัดตัวอย่างด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ (เครื่องสกัดสารตัวอย่างด้วยของไหล (คาร์บอนไดออกไซด์) เหนือจุดวิกฤต หรือภายใต้สภาวะวิกฤตยวดยิ่ง) จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 12 มกราคม 2561

ซื้อชุดทำอาหารผงแบบนาโน จำนวน 2 ชุด

ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 11 มกราคม 2561

เหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ตำบลโคกคาม อำเภอบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 11 มกราคม 2561

ครุภัณฑ์เครื่องปิดผนึกถ้วยพลาสติกกึ่งอัตโนมัติแบบมีระบบสูญญากาศ จำนวน 5 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 11 มกราคม 2561

ซื้อเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมชุดถ่านอัดแท่ง ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 มกราคม 2561

1. ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 มกราคม 2561

1. จ้างออกแบบโครงการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 มกราคม 2561

1.จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารการเรียนการสอน อาคาร ๑,๒,๓ และ ๔ คณะบริหารธุรกิจ ระยะเวลา 8 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 3 มกราคม 2561

1. จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารการเรียนการสอนและ

สำนักงาน อาคาร 1,2,3 และ 4 คณะบริหารธุรกิจ ระยะเวลา

8 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน 2561)