ศธ.0513.10105/855

ลว. 26 มกราคม 2560

ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560(ไตรมาสที่1)

 

ศธ.0513.10105/5055

ลว. 17 พฤษภาคม 2560

ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่2)

 

ศธ.0513.10105/12821

ลว. 24 ตุลาคม 2560

ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่3 และไตรมาสที่4)