ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซ.พหลโยธิน 45 หลังที่ 1,2 ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ซื้อครุภัณฑ์-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 900 ตัว

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักการกีฬา ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

จ้างสร้างยานพาหนะและขนส่งเรือไฟฟ้าต้นแบบ จำนวน 1 ลำ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมารักษาความสะอาดบริเวณโรงอาหารกลาง 1, อาคาร KU Mini shop, อาคาร KU Green และอาคาร KU Avenue ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารวิทยพัฒนา โรงอาหารกลาง 1 โรงอาหาร 2 อาคาร KU Mini Shop , KU Green และ KU Avenue ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

ซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนและปฏิบัติการคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ (อาคาร A) จำนวน 209 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

จ้างก่อสร้างโรงเรือนเก็บกล่องยูเอชทีและถนน จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาคพร้อมอุปกรณ์จำกัดรังสีแบบละเอียดสูง แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารการเรียนการสอน (อาคาร 1,2,3,4 และพื้นที่โดยรอบอาคาร) คณะบริหารธุรกิจ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

ทำเสื้อรุ่น เคยู 79 จำนวน 9,000 ตัว

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

ซื้อกล้องวงจรปิดชนิด IP พร้อมเลนซ์ จำนวน 32 เครื่อง และเครื่องบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารจอดรถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2, และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต) จำนวน 12 เดือน (เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารหอประชุม มก., ศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ, อาคารโรงละครประเสริฐ ณ นคร ศาลากลางแจ้ง และบุษบก (สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร จำนวน 12 เดือน (เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารวิจัยและพัฒนา ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

จัดซื้อพรมเวที บันไดข้างเวที และลาดพระบาท อาคารจักพันธ์เพ็ญศิริ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

(1) จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสวัสดิการ มก. ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

(2) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสวัสดิการ มก. ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

(3) จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียม อาคารหอประชุมใหญ่ มก. ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

จ้างเหมาบริการโครงการกำจัดผักตบชวาโดยเทคโนโลยีชีวภาพวิธี เพื่อแม่น้ำลำคลองใสสะอาดอย่างยั่งยืน จำนวน 3 รายการ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562

การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

(เงินรายได้)

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

แบบฟอร์มการกรอกแผนเงินรายได้ ประจำปี 2562

ขออนุมัติจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณแผ่นดิน

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(เงินงบประมาณแผ่นดินตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

การดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีะงบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

ศธ 0513.10105/ว.4066 ลว.22 กันยายน 2560

ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินงบประมาณแผ่นดิน)