ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 4,5,6 และ 7 ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ แบบ 2 ประตู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมกันซึมดาดฟ้า อาคารสารนิเทศ 50 ปี จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563

ทำปกปริญญาบัตร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563

จ้างเหมาปรับปรุงห้องทรงงาน จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563

จ้างทำเสื้อรุ่น เคยู 80 จำนวน 1 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ปรับปรุงอาคาร 8 ชั้น 4,5 และ 6 ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ซื้อระบบภาพ พร้อมติดตั้ง และระบบเสียง พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ระบบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

ซื้อชุดอุปกรณ์วัดสมดุลคาร์บอน น้ำและพลังงาน จำนวน 4 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

โครงการก่อสร้างอาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และอาคารภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ซื้อแบตเตอรี่ลิเธียม จำนวน 2 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

จ้างปรับปรุงแก้ปัญหาระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา KU-ISEA ระบบลงทะเบียนนิสิต (ส่วนงานบริการนิสิต และอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

จ้างต่อเรืออลูมิเนียม จำนวน 2 ลำ 1. เรืออลูมิเนียมสองท้อง 80 ที่นั่ง จำนวน 1 ลำ 2. เรืออลูมิเนียมท้องเดียว 80 ที่นั่ง จำนวน 1 ลำ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมด้านนวัตกรรมการออกแบบอุตสาหรรมและ เทคโนโลยี 1 รายการ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณแผ่นดินตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562

การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

(เงินรายได้)

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

แบบฟอร์มการกรอกแผนเงินรายได้ ประจำปี 2562

ขออนุมัติจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณแผ่นดิน

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(เงินงบประมาณแผ่นดินตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

การดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีะงบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

ศธ 0513.10105/ว.4066 ลว.22 กันยายน 2560

ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินงบประมาณแผ่นดิน)